Don’t use a five-dollar word when a fifty-cent word will do.”
Neînțelegerile dintre oameni au la bază, de multe ori, o comunicare jalnică.
Am ales intenționat cuvântul jalnic. Exprimă compătimire pentru ceea ce are ca funcție transmiterea unui mesaj.
Este dezirabil ca mesajul să fie înțeles repede și ușor, fără să fie nevoie să cari cu tine un dicționar explicativ. Vorbim, deci, despre un mesaj destinat maselor.
Cu cât mesajul este mai simplu, cu atât audiența vizată este mai mare.
Dacă citești sau asculți un comunicat și nu înțelegi nimic din el, indiferent de statutul emițătorului (politician, medic, brand, guru, preot, profesor, jurnalist), înseamnă că avem de-a face cu o comunicare defectuoasă și dubioasă.
Nu există să nu poți simplifica un text atât de mult încât să-l reduci de la ambiguitate la claritate. Există doar rea voință, intenții ascunse sau ignoranță.
Orice om se poate exprima clar, verbal sau non-verbal, fără să aibă nevoie de doctorat în comunicare. Condiția ar fi să cunoască limbajul (semnelor).
Orice om poate înțelege un mesaj, dacă îi este adresat și dacă emițătorul face un minim efort de a adapta vocabularul la nivelul celui vizat.
Comunicarea nu este literatură sau poezie. Comunicarea este altfel de artă. Arta de a folosi cuvinte care valorează doar 5 bani acolo unde le-ai inserat cu aroganță pe cele de 50 de lei.
Asta Mark Twain a spus-o, eu doar am jucat moneda noastră.

Scrie un comentariu

Pin It